भाऊसाहेब बिराजदार साखर कारखान्या समोर शेतकऱ्यांचे साखळी उपोषण !


उमरगा- रोहित गुरव


कारखान्यासाठी जमिनी दिलेल्या शेतक-यांनी भाऊसाहेब बिराजदार सहकारी साखर कारखाना लि. समुद्राळ (कोंडीगड) भाडेतत्वावर न्यु क्युनर्जी इंड्रस्ट्रीज समोर मागण्या मान्य होई पर्यंत साखळी उपोषण सुरू केले आहे.

उमरगा तालुक्यातील समुद्राळ येथील भाऊसाहेब बिराजदार सहकारी साखर कारखान्यासमोर जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी दि. २ पासुन कारखान्यासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भाऊसाहेब बिराजदार साखर कारखान्याने आम्हा शेतक-यांच्या जमिनी अतिशय अल्प दरात घेतल्या आहेत. आम्हा सर्व शेतकऱ्यांच्या मुलांना कायमस्वरूपी कामावर घेण्याचे आश्वासन आमिष दाखवून फसवणूक करून अल्पदरात जमिनी घेतल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही सर्व शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलो आहोत व आमच्यावर उपासमारीची वेळ
आली आहे. त्यामुळे आम्हा सर्व शेतकऱ्यांना चालू बाजार भावाप्रमाणे योग्य तो मावेजा, मोबदला देण्यात यावा. अन्यथा आमच्या मुलांना २००९ पासूनचा योग्य तो पगार द्यावा किंवा आमच्या मुलांना कायमस्वरूपी कामावर घेवून योग्य तो पगार देण्यात यावा. यापूर्वी आम्ही सर्व शेतक-याचे न्यायालय प्रकरण चालू आहे तोपर्यंत साखर कारखाना चालू ठेवण्यास परवानगी देवू नये.

( मागण्या – ज्या शेतकऱ्यांनी कारखान्यासाठी जमीन दिलेली आहे त्या शेतक-यांच्या पाल्यांना कायम स्वरूपी कामावर घेण्यात यावे, त्यांना कमीत कमी १७ हजार रुपये पगार देण्यात यावा, त्यांना अचानक कामावरुन कमी करण्यात येऊ नये, यासाठी जमीन दिलेले शेतकरी, कामगार, भाऊसाहेब बिराजदार सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक व क्युनर्जीचे संचालक यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात दयावी, ज्यांनी कारखान्यासाठी जमीन दिली आहे त्यांना चालु बाजार भावाप्रमाणे प्रति एकरी ८ ते १० लाख रुपये एक रक्कमी देण्यात यावे, ज्या शेतक-यांच्या पाल्यांना वयानुसार कामावर येता येत नाही त्या शेतक-यांना त्यांच्या
जमीनीचा योग्य तो मावेजा देण्यात यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *