मारेगांव वन अधिकाऱ्याकडून आदिवासी शेतकऱ्यास अमानुष माराहान/यवतमाळ/गाव माझा न्यूज

सचिन काकडे,मारेगाव, यवतमाळ मारेगांव पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या पालगांव बोटोणी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांस दोन वन अधिकारी…